Bude doplněno

08.03.2020 18:27

Kontakt

Ministerstvo vnitra OPK Ministerstvo vnitra
Odbor prevence kriminality
Nad Štolou 3
P.O. Box 21/OPK
170 34 Praha 7
+420 974 832 255 opk@mvcr.cz